top of page

כפר הדייגים

ic_bg_decor_3.png

כפר הדייגים ביישוב נוסד בשנת 1922 ובעבר, דיג שימש כמקור הפרנסה העיקרי של התושבים. על אף הגידול באוכלוסיית היישוב לא פותח הכפר דיו וכיום מתגוררות בו כ-30 משפחות בלבד.

בחוץ, ידידותי למשפחות, סיור

ic_bg_decor_3.png
5AISG_~2.PNG
bottom of page