top of page
WhatsApp Image 2020-08-06 at 20.58.44.jpeg

קהילה לומדת

ממשק ייעודי לכלל הקהילה, הספק מידע וסרטוני הדרכה קצרים אודות אפליקציות פופולריות ושימושיות למגוון
תחומי החיים: תקשורת, תחבורה, בידור ועוד

bottom of page