top of page
ic_bg_decor_3.png

בית האבן הראשון
 

5AISG_~4.PNG

בית האבן הראשון ביישוב נבנה בשנת 1918 בעזרת אבנים שנחצבו מאזור עכו והובאו לכפר בעזרת גמלים. בית האבן הראשון נבנה עבור המוכתר של היישוב והיה גם לביתה ראשון שחובר למקור מים שאינו מן הנחל.

היסטורי, נקודת עניין

ic_bg_decor_3.png

תל תנינים הוא תל השוכן בדלתת נחל התנינים, מהתל ניתן לראות את כל הערים שמסביב (מעגן מיכאל בצפון, ג'סר א-זרקא ממזרח וצ'זריה מדרום). בעבר זה היה המקום של העיר Crocodilpolice, עיירה משגשגת עידן הלניסטי.

חוצות, סיורים, טבע

bottom of page