top of page

מורשת

חפצי המורשת המוצגים במוזיאון הדיגיטלי נאספו על ידי תושבות הכפר הדילי שיהאב וסאאידה עלי. החפצים עברו מדור לדור במשך שנים דרך משפחות רבות ביישוב עד שלאט לאט יצאו מכלל שימוש. הדילי וסאאידה אספו את החפצים ושמרו אותם בכדי להעביר לספר את סיפורם ולשמר את המסורות העתיקות עבור הדורות הבאים.

 ג'רה   الجرّة

img_pattern_line_1.png

כלי חימר לאחסון מים. לפני השימוש בחשמל, השתמשו בג׳רה כדי לשמור על המים צוננים בימי הקיץ החמים. החרס הוא ששומר על הטעם הטרי של המים.

ג'רה
 ג׳ורבאל / מונח׳ול

  ג׳ורבאל / מונח׳ול تراث

 

נפת חיטה העשויה מעור עיזים. שימשה לברירת גרעיני החיטה באמצעות נענוע הכלי ודפיקה על דפנותיו.

img_pattern_line_1.png

מהבאש المهباش

המהבאש הוא מכתש העשוי עץ ששימש לכתישת פולי הקפה לפני שבושלו. באמצעות שירים מסורתיים שליוו את מקצב הכתישה היה נהוג להזמין לשתיית הקפה את העוברים והשבים. טקס הכנת הקפה כלל מספר שלבים שבסופם הוא נמזג לכוסות מתוך קומקום ייעודי הקרוי דללא. טקס הקפה הפך למפגש חברתי בו מקיימים שיחות ודיונים על ענייני הכפר החשובים ומחליפים חדשות.

img_pattern_line_1.png
מהבאש
פרימוס

  פרימוס  

البابور او البريموس

כלי להבערת אש באמצעות נפט. לאחר הדלקת ראש המבער עם מעט דלק, הנפט המצוי במיכל הפליז שבתחתית מתחמם באמצעות הלהבה והופך לגז. משאבה ידנית קטנה בצדי המכל מאפשרת את הזרמת הגז לראש המבער באמצעות לחץ ובכך מתאפשרת יצירת להבה גדולה.

img_pattern_line_1.png

 דאלה  دلّة

קומקום ייחודי ממנו נמזג הקפה המוכן אל כוסות השתייה.

img_pattern_line_1.png
דללא
ic_bg_decor_3.png
bottom of page