top of page

2022-1

ic_bg_decor_3.png
unnamed (2).png
unnamed.png

 תכנית מיוחדת לחיזוק המועצה
ועדת השרים לענייני החברה הערבית, אישרה את הצעתה של השרה לשיוויון חברתי, מירב כהן, לחיזוק כלכלי ושיפור איכות חייהם של התושבים בג'סר א-זרקא. במסגרת ההחלטה אושרה תוכנית בעלות של 200 מיליון שקלים לקידום היישוב. 
ההחלטה מגיעה על רקע שיתוף הפעולה בין מפלגת רע"מ למשרדי הממשלה לקידום תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הערבית.במסגרת תוכנית החומש לצמצום הפערים בחברה הערבית, היישוב שסובל משיעורי עוני ופשע מהגבוהים בארץ, יקבל סיוע מיוחד בהתמודדות עם האתגרים הרבים הניצבים בפניו, באמצעות תכנית רב-שנתית לפיתוח הרשות המקומית, להשגת שיפור משמעותי באיכות חייהם של התושבים וטיפול בנתוני הרשות בשורה ארוכה של תחומים, לרבות תעסוקה, חינוך, רווחה, בריאות ותיירות.התוכנית תכלול שורה של מענים לאתגרים איתם מתמודד היישוב בכל תחומי החיים. 
בין תחומים בה עוסקת התוכנית, ניתן למצוא את פיתוח כפר הדייגים, בינוי ושיפוץ כיתות לימוד, תוכנית מקיפה בתחום הבריאות, שיפור שירות התחבורה הציבורית בתוך היישוב ולמרכזי תעסוקה, תגבור מערך הרווחה, הרחבת תוכניות למניעת אלימות ורישות היישוב במצלמות. כמו כן, גם הקמת מערך שיטור עירוני, פיתוח ושדרוג תשתיות ועוד.

bottom of page