top of page

2017-2

ic_bg_decor_3.png

תוכנית 353-0190348 -מחיר למשתכן
הקמת שכונת מגורים חדשה-ג'סר אלזרקא מערב
תכנית זו מפרטת את תמ"מ 6 ותכנית המתאר ומאפשרת הקמה של 522 יחידות דיור חדשות במרקם מגורים רציף לישוב הקיים תוך שמירה על הנגשת התושבים לחוף הים.
בנוסף מאפשרת התכנית הקמת מתחמים מלונאיים לאורך רצועת החוף, מתחם מסחר תיירותי מזרחית לכפר הדייגים, אשר כולל שילוב בין מבני קבע לדוכנים, וחזית מסחרית לאורך הטיילת החופית לשם הגדלת ההיצע התעסוקתי ועיבוי הבסיס הכלכלי בישוב. ההיצע המלונאי בתכנית כולל כפר נופש בהיקף 115 יח' אירוח מלונאיות, תיירות ברמה עממית בהיקף של 40 יח' איכסון תיירותי ו-4 מלוניות בהיקף 11 עד 24 יח' אירוח מלונאיות מעל קומת מסחר, לאורך טיילת החוף.

unnamed (2).png
unnamed (1).png
unnamed.png
bottom of page