top of page

2003

ic_bg_decor_3.png

מתנ"ס-מרכז קהילתי שהוקם בידי משרד הבינוי והשיכון בשנת 2003
המרכז הקהילתי ב'גיסר א זרקא פועל תחת מחלקת הנוער של הרשות המקומית החל משנת 2011. המרכז פתוח לרוב בין השעות 09:00-20:00 ופעיל בעיקר בשעות אחה"צ. מפעיל תוכניות ופעילויות בתחומים מגוונים אשר מתאימות לכלל האוכלוסייה, כגון חוגים, תרבות ופנאי, העשרה, למידה, כישורי תעסוקה, ביה"ס להורים, חוגי ספורט וחינוך סביבתי. בנוסף מפעיל המרכז הקהילתי שני עוגנים קהילתיים לפעילויות אחר הצהריים בבתי הספר היסודיים אלואדי ואלשאטאא.

unnamed (3).png
bottom of page