top of page

הבתים הראשונים

ic_bg_decor_3.png

בעקבות הצלחת קבוצת ערב אל-ע'ווארנה במשפט המתוקשר להוכיח חזקה על הקרקע הם ירדו מהגבעה עליה הם ישבו במקום שעליו היום שוכנת מעגן מיכאל (ונמצא בית הקברות של ג'סר) ועברו לגבעה הדרומית יותר. על הגבעה הזו לאורך רחוב חולקו חלקות למשפחות הראשיות. כל משפחה קיבלה 30 דונם והבתים הראשונים הוקמו מאדמת הכורכר המקומית. הקרקעות שניתנו לתושבי ג'סר בזכות החזקה על הקרקע הספיקו בעיקר למגורים ולא לחקלאות שבה עסקו התושבים עד אז מה שהשפיע על תחומי העיסוק בהמשך. מכאן תושבי ג'סר עברו לעבודות שונות במקום אוכלוסייה חקלאית.

unnamed (1)1111.jpg
unnamed (2).jpg
bottom of page