top of page

ייבוש הביצה

ic_bg_decor_3.png
WhatsApp Image 2023-01-15 at 21.42.03.jpeg

לאחר מלחמת העולם הראשונה ב-1922 קיבלה החברה היהודית פיק"א זיכיון מהמנדט הבריטי לייבש את ביצת כבארה, בעיקר בשל המלריה שבה חלו המתיישבים היהודים באזור כתוצאה ממנה. תושבי האזור, שפרנסתם היתה תלויה בביצות נאבקו על אדמתם במשפט מתוקשר. מתוך ארבע הקבוצות של התושבים באזור, היחידה שהצליחה להוכיח חזקה על הקרקע היא אבותיהם של תושבי ג'סר. המפעל לייבוש הביצה היה מפעל משמעותי קשה ומתיש שעיקר מי שהועסק בו הם אנשי ערב אל ע'ווארנה. התהליך נמשך עד 1936 ולמעשה לא נגמר.

WhatsApp Image 2023-01-15 at 21.42.02 (2).jpeg
bottom of page