top of page

הגשרים בג'סר א-זרקא

ic_bg_decor_3.png
unnamed.png

בג'יסר יש שני גשרים שיכולים להעיד על שמה. הגשר הכחול "ההיסטורי" הוא הסכר של תחנות הקמח שנבנה בתקופה הביזנטית כחלק ממפעל הזרמת המים לקיסריה. כשהורדוס הקים את העיר קיסריה הוא רצה לפארה ככל האפשר. לשם כך הקים מפעל הנדסי מרשים של הובלת מים לעיר באמצעות נקבות, אקוודוקטים ומנהרות. אלה הובילו לעיר מים משולי רמות מנשה, מהלך של כ-23 ק"מ. ברבות השנים הלכה קיסריה וגדלה, והמים לא הספיקו עוד. במאה ה-3 מהנדסיה איתרו את הנביעות שבבקעת כבארה, אלא שהנביעות היו נמוכות מדי ובנוסף מימיהן היו מליחים. לשם כך נדרש מתקן הנדסי מכובד. הגשר הזה הוא הגשר שיצר את ביצת כבארה שסביבה נטועים שורשיהם של תושבי הכפר.

הגשר השני הוא הגשר הידוע יותר. הוא נבנה לקראת ביקור הקיסר וילהלם השני ב-1898 שנעשה כחלק מהשאיפות של גרמניה לקחת חלק בשליטה במזרח התיכון. לקראת אותו ביקור ביצעו העות'מנים, שנזקקו מאד לתמיכת הגרמנים לנוכח מצבה המתפורר של האימפריה שלהם, את אחד ממבצעי הבניה ותיקון התשתיות הנרחבים ביותר שבוצעו במהלך השילטון שלהם בארץ ישראל. אחד הגשרים – באורך כ-90 מטרים – הוקם מעל שפך נחל תנינים, והאגדה האורבאנית קושרת את שם הכפר ג'סר עם הגשר הזה. 
 

unnamed (1).png
unnamed.jpg
bottom of page